Born in Belgium Pro

Tweede plaats op de Federal Innovation Awards

Born in Belgium Professionals (hierna BiB) is een platform opgezet door het RIZIV om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen te verbeteren. Vaak worden de psychosociale kwetsbaarheden van deze doelgroep niet opgemerkt of te laat opgemerkt. Met BiB is het doel dat elk kind onder de best mogelijke omstandigheden aan zijn leven begint. Daarvoor is een platform ontwikkeld om zorgverleners en zorgverstrekkers rond zwangerschap verantwoordelijk te maken: vroedvrouwen, psychologen, huisartsen, gynaecologen, maatschappelijk werkers, apothekers…

BiB is ontwikkeld voor en door zorgverleners. Het dynamische karakter stelt zorgverleners en zorgverstrekkers in staat het instrument naar hun eigen praktijk in te richten. De oplossing is technisch zo ontworpen dat integratie met het informatiesysteem zonder problemen via single sign-on kan worden gerealiseerd. Het platform kan ook als webapplicatie worden gebruikt (geen installatie vereist). BiB wordt sinds 2021 gebruikt en wordt gefinancierd door het RIZIV in het kader van het Witboek over de toegankelijkheid van de zorg in België.