Born in Belgium Pro

Missie en visie

Born in Belgium Professionals maakt deel uit van de witboek-projecten die als doel hebben de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België te verbeteren. Het project wordt gefinancierd door het RIZIV en valt onder de vzw Together we Care. Born in Belgium Professionals streeft ernaar de hulpverleners te ondersteunen bij de screening en opvolging van psychosociale kwetsbaarheden in de perinatale periode. Dit met behulp van een digitale tool, ontwikkeld door experten op het terrein.   

De missie van het project is drieledig:

  • Sensibiliseren en ondersteunen van hulpverleners om op een systematische en uniforme manier psychosociale noden te detecteren bij elke vrouw
  • Geïntegreerde zorg op maat voorstellen en zorgcontinuïteit ondersteunen
  • Eilandjes van goede praktijken (multidisciplinair en over de zorglijnen heen) met elkaar verbinden

Born In Belgium Professionals wil een antwoord bieden op de noden die leven in de praktijk. Betrokkenheid van de gebruikers van de tool en experten is hierbij van groot belang om de tool inhoudelijk en technisch mee vorm te geven en te verbeteren.

Bovendien gelooft Born in Belgium Professionals zeer sterk in het versterken van good practices, transparant en multidisciplinair samenwerken over de verschillende zorglijnen heen in de (para)medische en sociale sector.

Het project mikt op een gebruik van de tool door alle professionals die een zwangere vrouw omringen en streeft ernaar op transparante, complementaire en efficiënte wijze hulp-en zorgverleners te begeleiden bij hun opvolging van personen in psychosociaal kwetsbare situaties.