Born in Belgium Pro

Inhoud van de tool

Een gecentraliseerd, online platform voor professionals in de zorg- en hulpverlening

Wat houdt het in?

Born in Belgium Professionals biedt een gratis (via het RIZIV), digitale tool aan ter ondersteuning van de hulp- en zorgverlening van zwangere vrouwen in psychosociaal kwetsbare situaties.De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Leapstation en heeft een tweeledige functie.

Enerzijds biedt hij de mogelijkheid om systematisch te screenen naar de psychosociale situatie van zwangere vrouwen aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst.

Anderzijds ondersteunt hij de hulp- en zorgverleners die hem gebruiken door geïntegreerde zorgpaden, aangepast aan de situatie van de vrouw, uit te rollen. Deze zorgpaden helpen de hulp-en zorgverleners bij het doorverwijzen, procedures en het geven van informatie over bepaalde thema’s.

Bovendien fungeert de Born in Belgium Professionals tool als een gedeeld platform en kunnen de bevoegde hulp-en zorgverleners het overzicht behouden van wat de psychosociale situatie is, wat reeds ondernomen werd en door wie. Ook krijgen de hulp-en zorgverleners een overzicht van het professionele netwerk dat actief is rond de zwangere vrouw.

Voor wie is het bedoeld?

De tool is uitsluitend bedoeld voor hulp-en zorgverleners aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Gebonden zijn aan het (medisch) beroepsgeheim
  • (Medische en/of sociale) hulpverlening voor zwangere vrouwen aanbieden 

Het online platform houdt rekening met de huidige privacywetgeving (GDPR) ter bescherming van zowel de zwangere vrouw als de hulp- en zorgverlener. 

 

Hoe de tool gebruiken?

De Born in Belgium Pro-tool is eenvoudig, efficiënt en organisch in gebruik. Hij werd ontwikkeld voor en door hulp-en zorgverleners en sluit dus nauw aan bij de huidige praktijken.

Om de tool te kunnen gebruiken zijn er 2 opties:

Er wordt bovendien ook een dagopleiding aangeboden voor (toekomstige) gebruikers van de tool. 

Wens je meer informatie over de tool of wil je partner worden en met de tool gaan werken? 

De indicatoren van psychosociale kwetsbaarheden achter de tool

Op basis van literatuurstudie en in co-creatie met het werkveld door middel van Expert Panels werden een reeks van cruciale indicatoren vastgelegd die aan de basis liggen van onze tool.

Voordelen voor de professionals

Gedeelde, digitale tool

Er wordt een gedeelde, digitale tool ter beschikking gesteld die mogelijkheid biedt tot

Screeningstool gedragen door het terrein

Screeningstool en zorgpaden werden opgesteld in co-creatie door middel van Expert Panels waar meer dan 130 zorgprofessionals uit nulde, eerste en tweede lijn uit meer dan 90 organisaties uit Brussel aan deelnamen. Daarnaast is er een permanente en continue evaluatie en terugkoppeling met het terrein.

Voordelen voor de zwangere vrouw

Begeleiding op maat

Door de psychosociale situatie zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te bespreken worden zorg en begeleiding op maat toegankelijker. 

Door transparantie via een gedeeld dossier tussen de hulp-en zorgverleners die de zwangere vrouw omringen, vermijden we fragmentatie van de zorg en moet het verhaal niet telkens herhaald worden.

Dankzij deze transparante aanpak kunnen professionals beter inzicht krijgen in de reeds genomen acties, waardoor er minder dubbel werk wordt gedaan, ten goede van de patiënt.

 

Respect voor privacy

Er wordt gebruik gemaakt van een holistische benadering met respect voor privacy en de geldende wetgeving rond gegevensdeling.

Breed netwerk aan partners

Dankzij het brede draagvlak door andere professionals, partners en instanties kunnen hulp-en zorgverleners op een eenvoudige manier doorverwijzingen doen binnen het netwerk op basis van de noden en verblijfplaats van de zwangere vrouw.