Opleiding

Webinars

Tijdens deze webinars krijg je toelichting over het project en de tool en beantwoorden wij met plezier jullie vragen.

Opleidingen

De opleiding “niet stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheden” is gericht op (toekomstige) gebruikers van de Born in Belgium Professionals-tool. In deze opleiding ligt de focus op hoe je met de Screeningstool moet werken, gesprekstechnieken en het omgaan met de gevoelige informatie waarmee je in contact komt. De opleiding is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden omdat deze specifiek gericht is op de Born in Belgium Professionals-tool. Ze wordt maandelijks georganiseerd, duurt een hele dag en is gratis. Had je graag een opleiding in jouw buurt gekregen, kan dat vanaf 15 deelnemers en de mogelijkheid dat ook andere professionals uit de buurt kunnen aansluiten.

Opleiders

dr. An-Sofie Van Parys

is opgeleid als vroedvrouw, sociaal agoge, seksuologe en psychotherapeute.

Kaatje Van Hemelrijk