Ik ben zwanger

Waarom een dossier laten openen bij een hulpverlener?

Samenwerkingen tussen professionals

Born in Belgium Pro Tool De tool ondersteunt professionele zorg- en hulpverleners in de samenwerking rond jou. Doordat alle informatie omtrent je dossiers gecentraliseerd staat op onze tool hoef je niet télkens je verhaal opnieuw te doen.

Dankzij het netwerk aan professionals achter onze tool, is het mogelijk om efficiëntere doorverwijzingen te realiseren. Dit resulteert in een gerichtere en snellere hulp. In functie van je noden kan een hulp op maat worden aangeboden (bijvoorbeeld zo veel mogelijk hulpverlening in je buurt).

 

Het draait om jou!

Je wordt als persoon in zijn totaliteit benadert. Alle aspecten rond welzijn en gezondheid worden van bij de start van de zwangerschap bespreekbaar gemaakt. Zo wordt zorg op maat toegankelijker!