Born in Belgium Pro

Wie we zijn

Wie zijn we?

Born in Belgium Professionals gaat uit van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), welke een sleutelrol speelt in de sociale zekerheid in België. Het kadert binnen de witboek-projecten rond de toegankelijkheid van de zorg.

Het project focust op zwangere vrouwen in psychosociaal kwetsbare situaties via ondersteuning aan hulp- en zorgverleners uit de nulde, eerste en tweede lijn; zowel uit de (para)medische als sociale sector.

Naar aanleiding van de hoge psychosociale kwetsbaarheidsgraad in Brussel en de (grote) gevolgen dat dit met zich meebrengt zowel bij de geboorte als op de lange termijn, vindt het project zijn oorsprong in Brussel, onder de naam “Born in Brussels“. 

Sedert September 2021 werd de regio uitgebreid naar Vlaanderen en Wallonië en wordt onder een nieuwe naam gewerkt: “Born in Belgium Professionals“.

Waarom?

Een project als Born in Belgium Professionals is noodzakelijk door het belang van een holistische aanpak tijdens de zwangerschap, waarbij, naast medische begeleiding, ook naar de psychosociale situatie wordt gekeken. Een integratie van beide aspecten vanaf een eerste consultatie blijkt ideaal. 

Hoe vroeger in de zwangerschap de psychosociale kwetsbaarheden gedetecteerd worden, hoe beter ze kunnen worden aangepakt en hoe minder impact ze zullen hebben op moeder en kind na de geboorte. 

Uit een recente bevraging in het Verenigd Koninkrijk (The Lancet editorial, 2017) blijkt dat één op vijf vrouwen psychische problemen in de perinatale periode ervaart.” Hoe vroeger in de zwangerschap de psychosociale kwetsbaarheden gedetecteerd worden, hoe beter ze kunnen worden aangepakt en hoe minder ze impact ze zullen hebben op moeder en kind na de geboorte. Zonder systematische screening worden vandaag slechts 5,3% van de potentieel psychologisch kwetsbare zwange vrouwen geïdentificeerd. Door systematische screening wordt dit aantal sterk verhoogt naar 27%”

(De Waal et al. – 2015)

Het traject

 • Creatie netwerk & organisatie expertpanels 

  September 2018 t/m Juni 2019

  Expert panels vonden plaats tussen januari en juni 2019, meer dan 130 professionals uit het domein van de perinataliteit uit een 80-tal organisaties werkzaam in Brussel kwamen drie keer samen

 • Screenings- en Action tool

  Juni 2019 t/m Augustus 2020

  In samenwerking met Leapstation werd een digitale screenings- en actions tool gelanceerd

   

   

 • Juridische uitwerking

  Mei 2020 t/m December 2020

  De juridische aspecten werden in detail uitgewerkt: GDPR, beroepsgeheim, contracten, ...

 • Uitrol op het terrein

  Januari 2021

  Sinds begin 2021 werd de tool uitgerold op het terrein om zo interactief de tool te kunnen optimaliseren en professionals te ondersteunen in het veld.

 • VZW Together we care

  Maart 2021

  Born in Belgium Professionals en Group Care Belgium worden ondergebracht onder de nieuw opgerichte vzw Together we Care. Op deze manier hebben beide projecten een wettelijke entiteit en kan een DPO aangesteld worden.

 • Born in Belgium Professionals

  September 2021

  Born in Brussels breidt zijn regio uit van Brussel naar Vlaanderen en Walonië. Bij deze mijlpaal hoort natuurlijk een nieuwe naam: Born in Belgium Professionals werd geboren.

 • Samenwerking

  November 2021

  Voor de uitrol in Vlaanderen werd een samenwerking opgestart met de Karel de Grote Hogeschool en het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.

Het team

Zowel Born in Belgium Professionals als Group Care Belgium huizen onder de vzw Together we Care. Deze vzw heeft als doel: het optimaliseren van de toegang tot de zorg en de zorgcontinuïteit, het identificeren van noden en ondersteunen van de hulpverleners.

De vzw wenst de toegang tot de zorg en de zorgcontinuïteit te optimaliseren en te ondersteunen in de meest brede zin, zonder enige beperking tot een medisch (sub)specialisme.

Medewerkers

PROF. DR. KATRIEN BEECKMAN

Coördinator

KIM DECABOOTER

Projectmedewerker Antwerpen, Vlaams-Brabant (Leuven, Diest, Tienen)

KELLY AMULI

Wetenschappelijk medewerker & evaluatie

SABINE VERSCHELDE

Projectmedewerker Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde), Brussel

CAROLINE GERMANES

Projectmedewerker Limburg en Ostbelgien

AN-SOFIE VAN PARYS

Projectmedewerker Oost- en West-Vlaanderen

EMILIE SAEY

Projectmedewerker Wallonië en Ostbelgien

MANON MOULIN

Projectmedewerker Wallonië en Ostbelgien

Raad van Bestuur

PROF. DR. KATRIEN BEECKMAN

Voorzitter

WOUTER REYNKENS

Penningmeester

KATELIJNE DE KOSTER

Secretaris