Born in Belgium Pro

Opleidingen

Online introductie gesprekstechnieken

Het doel van deze introductiesessie is het aanleren van basishandvaten om de screenings- en doorverwijstool op een efficiënte manier te gebruiken. Er wordt gefocust op hoe de screeningsvragen kunnen gesteld worden en hoe de eerste opvang kan gedaan worden bij psychosociale kwetsbaarheden. Deze sessie gaat online door en duurt 2 uur. Dit is slechts een korte introductie voor de basishandvaten, voor de volledige vorming rond gesprektechnieken gelieve deel te nemen aan de dagopleiding ‘niet stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheid’.

Opleiders

dr. An-Sofie Van Parys

is opgeleid als vroedvrouw, sociaal agoge, seksuologe en psychotherapeute.