Wie we zijn

RIZIV-project

Ons project gaat uit van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), welke een sleutelrol speelt in de sociale zekerheid in België, en kadert binnen witboek-projecten rond de toegankelijkheid van de zorg

Born in Belgium Professionals focust op zwangere vrouwen in psychosociaal kwetsbare situaties via ondersteuning aan hulp- en zorgverleners uit de nulde, eerste en tweede lijn; zowel uit de (para)medische als sociale sector.

Naar aanleiding van de hoge psychosociale kwetsbaarheidsgraad in Brussel en de (grote) gevolgen dit met zich meebrengt bij de geboorte en op lange termijn, vindt het project zijn oorsprong in Brussel, onder de naam “Born in Brussels“. 

Sedert September 2021 breidden wij onze regio uit naar Vlaanderen en Wallonië en opereren we onder een nieuwe naam: “Born in Belgium Professionals“.

Waarom?

Een project als born in Belgium Professionals is nodig omdat naast medische begeleiding een holistische aanpak nodig is, waarbij de psychosociale aspecten. Een integratie van beide aspecten van bij de anamnese blijkt dus ideaal. 

Uit een recente bevraging in het Verenigd Koninkrijk (The Lancet editorial, 2017) blijkt dat één op vijf vrouwen psychische problemen in de perinatale periode ervaart.” Hoe vroeger in de zwangerschap de psychosociale kwetsbaarheden gedetecteerd worden, hoe beter ze kunnen worden aangepakt en hoe minder ze impact ze zullen hebben op moeder en kind na de geboorte. Zonder systematische screening worden vandaag slechts 5,3% van de potentieel psychologisch kwetsbare zwange vrouwen geïdentificeerd. Door systematische screening wordt dit aantal sterk verhoogt naar 27%”

(De Waal et al. – 2015)

Het traject

 • Creatie netwerk & organisatie expertpanels 

  September 2018 t/m Juni 2019

  Expert panels vonden plaats tussen januari en juni 2019, meer dan 130 professionals uit het domein van de perinataliteit uit een 80-tal organisaties werkzaam in Brussel kwamen drie keer samen

 • Screenings- en Action tool

  Juni 2019 t/m Augustus 2020

  In samenwerking met Leapstation werd een digitale screenings- en actions tool gelanceerd

   

   

 • Juridische uitwerking

  Mei 2020 t/m December 2020

  De juridische aspecten werden in detail uitgewerkt: GDPR, beroepsgeheim, contracten, ...

 • Uitrol op het terrein

  Januari 2021

  Sinds begin 2021 werd de tool uitgerold op het terrein om zo interactief de tool te kunnen optimaliseren en professionals te ondersteunen in het veld.

 • Born in Belgium Professionals

  September 2021

  Born in Brussels breidt zijn regio uit van Brussel naar Vlaanderen en Walonië. Bij deze mijlpaal hoort natuurlijk een nieuwe naam: Born in Belgium Professionals werd geboren.

Het team

Medewerkers

PROF. DR. KATRIEN BEECKMAN

Coördinator

ANNE RENDERS

Netwerker, communicatie & administratie

KIM DECABOOTER

Project medwerker/ implemantie medewerker

KELLY AMULI

Wetenschappelijk medewerker & evaluatie

Raad van Bestuur

PROF. DR. KATRIEN BEECKMAN

Voorzitter

WOUTER REYNKENS

Penningmeester

KATELIJNE DE KOSTER

Secretaris