Born in Belgium Pro

Opleidingen

Middelengebruik tijdens de zwangerschap

Deze verdiepende opleiding is gericht op gebruikers van het Born in Belgium-platform en wordt georganiseerd in partnerschap met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Deze vorming heeft 2 doelstellingen; middelengebruik leren kennen en bevragen, en handvaten aanreiken in de zorg voor vrouwen die middelen gebruiken in de periode ronde de zwangerschap. De opleiding duurt een halve dag en wordt gratis aangeboden door het RIZIV.

okt 15
Middelengebruik tijdens de zwangerschap
Wit-Gele Kruis Herentals - Nonnenstraat 12 bus 1, 2200 Herentals
okt 22
Middelengebruik tijdens de zwangerschap
VAC Antwerpen - 113 Lange Kievitstraat, 2018 Antwerpen
nov 05
Middelengebruik tijdens de zwangerschap
Flemish Brabant - Flemish Brabant, VB

Opleiders

Lieselot Pinet

Lieselot Pinet is werkzaam in Kompas VZW. Ze werkt halftijds als psychosociaal ambulante begeleider en werkt halftijds in een project die de ontplooiingskansen van jonge kinderen met ouders met een drugproblematiek helpt vergroten.

Nikki Cornillie

Nikki Cornillie is werkzaam als Regionaal Preventiewerker over de thema’s tabak, alcohol, drugs, gamen en gokken binnen CGG Largo (Midden en Zuid West-Vlaanderen). Ze ondersteunt professionals binnen o.a. de gezondheidssector om hen te versterken in deze thematiek. Daarnaast werkt ze als vroeginterventie medewerker met jongeren die experimenteren met middelen of gamen.

Veerle BEX

Veerle Bex is coördinator en drughulpverlener aan het MSOC Leuven. Daarnaast is ze verantwoordelijke van het MaPa-project (Yuneco Connect), waarmee druggebruikende ouders en hun kinderen ondersteund worden. Ze organiseert ook

PONDO’s, dit zijn perinatale ondersteuningsteams voor druggebruikende ouders.

Fien Engels

Binnen het team verslaving van CGG Kempen is Fien Engels preventiewerker. Ze ondersteunt professionelen in het omgaan met alcohol en andere drugs aan de hand van coaching, vorming en consult.

Lotte Peeters

Binnen het team jonge kind van CGG Kempen is Lotte Peeters aan de slag als kinderpsychologe. Ze ondersteunt gezinnen en professionals met vragen rond perinatale thema’s vanuit een ‘infant mental health’ visie. Hechting, afstemming en (co-)regulatie staan centraal in deze begeleidingen.

Nele Van Looy

Nele Van Looy werkt sinds 2019 als preventiewerker tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken bij Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost. Daarnaast geeft ze de groepscursus Alcohol De Baas, voor volwassenen die meer controle willen over hun drankgebruik, in samenwerking met de Herstel Academie. Ze is ook al vele jaren vrijwilliger bij Safe ’n Sound, een peerproject voor bezoekers van evenementen, clubs en festivals.

kelly Mampaey

Als preventiewerker bij CGG VAGGA ondersteunt Kelly Mampaey medewerkers van welzijns- en gezondheidsorganisaties (zoals CGK’s, OCMW’s en CAW’s) in het omgaan met middelengebruik binnen hun eigen organisatie. Zo geeft ze regelmatig vorming over middelengebruik en motiverende gespreksvoering. Daarnaast begeleidt ze als hulpverlener bij CGG VAGGA jongeren binnen het project Vroeginterventie.

Ianthe Kools

Ianthe Kools is casemanager bij GoiA (Gezinnen onder invloed Antwerpen), dat een deelwerking van Free Clinic is, in samenwerking met het Zorgbedrijf van Antwerpen. GoiA ondersteunt gezinnen waarbij er bij één of beide ouders sprake is van een verslavingsproblematiek aan illegale middelen. De focus ligt daarbij op gezinnen met minderjarige kinderen, met extra aandacht voor hele jonge kinderen (0-3j) en zwangere vrouwen.