Onze tool

Een gecentraliseerd, online platform voor professionals in de zorg- en hulpverlening

Wat houdt het in?

Born in Belgium Professionals biedt een gratis (via het RIZIV), digitale tool aan ter ondersteuning van de hulp- en zorgverlening van zwangere vrouwen.

De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Leapstation en heeft een tweeledige functie.

Enerzijds biedt hij de mogelijkheid om te screenen naar de psychosociale situatie van de zwangere vrouw. 

Anderzijds ondersteunt hij de hulp- en zorgverleners die hem gebruiken door zorgpaden aangepast aan de situatie van de vrouw uit te rollen en doorverwijzingen en procedures voor te stellen.

Ook krijgen de hulp-en zorgverleners een overzicht van het professionele netwerk dat actief is rond de zwangere vrouw.

Voor wie is het bedoeld?

De tool is uitsluitend bedoeld voor hulp-en zorgverleners die in contact komen met zwangere vrouwen. 

Het online platform houdt rekening met de huidige privacywetgeving (GDPR) ter bescherming van zowel de zwangere vrouw als de hulp- en zorgverlener. 

Het online platform houdt rekening met de huidige privacy wetgeving (GDPR) van zowel de client als de zorg en/of hulpverlener. 

Hoe de tool gebruiken?

De tool is eenvoudig en efficiënt in zijn gebruik en integratie in een EPD of softwarepakket. Voor organisaties zonder EPD of softwarepakket wordt gewerkt met een weblink en een persoonlijke login waar je als hulp-en zorgverlener toegang krijgt tot het Born in Belgium Professionals-dossier.

Nadat de tool in gebruik wordt genomen, trachten wij door middel van continue feedback op het veld te implementeren om zo onze tool verder te optimaliseren.

Interesse?

U bent een professional in de zorg- en/of hulpverlening rond zwangere vrouwen?
Neem dan contact op per telefoon of via het formulier op de website.

Vervolgens faciliteert en ondersteunt ons team de implementatie van de tool in jouw organisatie en dit volledig gratis (dankzij RIZIV)

Tot slot krijgt toegang tot onze opleidingen en blijft U op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en Expert Panels

De indicatoren van psychosociale kwetsbaarheden achter de tool

Op basis van literatuurstudie en in co-creatie met het werkveld door middel van Expert Panels werden een reeks van cruciale indicatoren vastgelegd die aan de basis liggen van onze tool.

Voordelen voor de professionals

Gedeelde, digitale tool

Er wordt een gedeelde, digitale tool ter beschikking gesteld die mogelijkheid biedt tot

Screeningstool gedragen door het terrein

Screeningstool en zorgpaden werden opgesteld in co-creatie door middel van Expert Panels waar meer dan 130 zorgprofessionals uit nulde, eerste en tweede lijn uit meer dan 90 organisaties uit Brussel aan deelnamen. Daarnaast is er een permanente en continue evaluatie en terugkoppeling met het terrein.

Opleidingen

De opleiding “Hoe niet-stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheden in de zwangeschap” wordt aangeboden voor gebruikers

Voordelen voor de zwangere vrouw

Begeleiding op maat

Door de psychosociale situatie zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te bespreken worden zorg en begeleiding op maat toegankelijker. 

Door transparantie via een gedeeld dossier tussen de hulp-en zorgverleners die de zwangere vrouw omringen, vermijden we fragmentatie van de zorg en moet het verhaal niet telkens herhaald worden.

Dankzij deze transparante aanpak kunnen professionals beter inzicht krijgen in de reeds genomen acties, waardoor er minder dubbel werk wordt gedaan, ten goede van de patiënt.

 

Respect voor privacy

Er wordt gebruik gemaakt van een holistische benadering met respect voor privacy en de geldende wetgeving rond gegevensdeling.

Breed netwerk aan partners

Dankzij het brede draagvlak door andere professionals, partners en instanties kunnen we op een eenvoudige manier doorverwijzingen doen binnen het netwerk op basis van de noden en verblijfplaats van de zwangere vrouw.

Het belang van screenen

Zonder systematische screening worden vandaag slechts 5,3% van de potentieel psychologisch kwetsbare zwange vrouwen geïdentificeerd. Door systematische screening wordt dit aantal sterk verhoogt naar 27%.

Deze studie beaamt het groot belang van een holistische aanpak waarbij de psychosociale aspecten hand in hand gaan met de medische opvolging van de zwangere vrouw. Een integratie van bij de anamnese blijkt dus ideaal. 

“Uit een recente bevraging in het Verenigd Koninkrijk (The Lancet editorial, 2017) blijkt dat één op vijf vrouwen psychische problemen in de perinatale periode ervaart.”

Hoe vroeger in de zwangerschap de psychosociale kwetsbaarheden gedeteceerd worden, hoe beter ze kunnen worden aangepakt en hoe minder ze impact ze zullen hebben op moeder en kind na de geboorte.